Jawaban & Soal PAS Kelas 3 SD Tema 1 Tahun 2021/2022

Naskah Soal & Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal Tema 1 Kelas 3 SD Tahun Pelajaran 2021/2022 - Penilaian Akhir Semester Gasal adalah evaluasi terakhir bagi Peserta Didik pada semester gasal. Evaluasi tersebut wajib di ikuti oleh seluruh Peserta Didik sebelum mendapatkan rapot.

Pelaksanaan PAS Gasal dapat dilakukan secara Online / Daring maupun Luring / Tatap Muka berdasarkan keputusan Kepala Sekolah. Tentunya warga sekolah harus mempersiapkan secara matang agar hasil bisa maksimal. Sudah pasti para Peserta Didik menambah waktu belajar, baik secara individu, kelompok ataupun bimbingan belajar. Panitia PAS Gasal tentunya mempersiapkan Administrasi yang dibutuhkan. Sedangkan guru, sudah pasti menyusun Soal PAS, Kisi-Kisi dan lain sebagainya.

Sebagai bahan belajar tambahan untuk Adik-Adik Kelas 3 SD, dan referensi Contoh Soal PAS Kelas 3 SD, Ruang Kelas bermaksud memberikan Soal PAS Semester 1 Kelas 3 SD Tema 1 Tahun 2021 Beserta Jawaban. Baca dengan teliti setiap soal yang tersedia ya, berikut rincian soalnya :


Naskah Soal PAS Semester 1 Kelas 3 SD Tema 1 Tahun 2021I. Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!
1. Makhluk hidup dapat bernapas, alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan...
a. Insang
b. paru paru
c. spora
d. Trakea

2. Kelompokan jenis makanan yang mengandung Protein Hewani
Daging – Tahu – Keju - Brokoli - Susu kedelai – Udang
a. Daging, keju, udang
b. Tahu, brokoli, susu kedelai
c. Susu kedelai, Keju, Brokoli
d. Daging, Keju, Udang

3. Kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Ayam - Kucing - Beruang - Kambing - Paus - Katak – Lumba – lumba – Tikus - Biawak
a. Kucing - Beruang - Kambing - Paus - Lumba – lumba – Tikus
b. Kucing - Beruang - Kambing - Ayam - Lumba – lumba – Biawak
c. Kucing - katak - Kambing - Paus - Lumba – lumba – Tikus
d. Kucing - Biawak - Kambing - Paus - Lumba – lumba – Tikus

4. Sikap bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila berapa...
a. 4
b. 2
c. 1
d. 3

5. Sebutkan lambang sila pertama…?
a. Pohon beringin
b. Rantai
c. Banteng
d. Bintang

6. Tuliskan Simbol sila kedua Pancasila...
a. Rantai
b. Banteng
c. Bintang
d. Pohon Beringin

7. Untuk bisa dihargai orang lain maka sebelumnya kita harus?
a. Meminta dihargai orang lain
b. Memaksa dihargai oleh orang lain
c. Menghargai orang lain lebih dahulu
d. Mengejek teman yang tidak mau menghargai

8. Jika kita melihat teman yang kesusahan maka sikap kita adalah...
a. Membantu semampu kita
b. Mentertawai kesusahannya
c. Pura-pura tidak tahu
d. Mencari orang lain untuk membantunya

9. Sikap kita terhadap teman yang menyampaikan pendapat musyawarah adalah...
a. Mengejek
b. Menghargai
c. menghina
d. mentertawai

10. Tahapan nyamuk setelah dari telur adalah menjadi...
a. Nyamuk dewasa
b. nyamuk kecil
c. Jentik
d. Pupa

11. Sebutkan tumbuhan dibawah ini yang berkembang biak dengan tunas...
a. Jambu – Cabai - Kedelai
b. Singkong – Cocor bebek - Jahe
c. Pohon pisang – Rambutan – Padi
d. Kacang tanah – Mangga - Durian

12. Sikap menghargai perbedaan dalam musyawarah disebut...
a. Toleransi
b. Tanggung jawab
c. Tenggang rasa
d. Tercela

13. Contoh kerjasama di sekolah adalah...
a. Mengerjakan ulangan
b. Mengerjakan PR
c. Melaksanakan kebersihan
d. Membeli jajan

14. Dengan kerja sama, maka pekerjaan berat akan terasa...
a. Membosankan
b. Ringan
c. berat
d. jenuh

15. Angka 8 pada bilangan 8.342 menempati nilai tempat...
a. Satuan
b. Puluhan
c. ratusan
d. Ribuan

16. Tuliskanlah nilai bilangan berikut ini 1.250...
a. Seribu dua ratus lima puluh
b. Seribu lima ratus lima puluh
c. Seribu lima ratus dua puluh
d. Seribu dua ratus dua puluh

17. Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 2.575 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen?
a. 5155
b. 5160
c. 5170
d. 5150

18. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah mangga. Keranjang pertama berisi 1.859 buah mangga. Keranjang kedua berisi 3.789 buah mangga. Berapa jumlah buah mangga dalam dua keranjang tersebut?
a. 5651
b. 5658
c. 5648
d. 5655

19. Siti memiliki 460 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunya yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga?
a. 115
b. 116
c. 117
d. 118

20. Sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak?
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30

21. Sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup...

22. Protein terdiri atas dua jenis yaitu...

23. Apa yang dimaksud dengan Protein hewani?

24. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan...

25. Segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut...

26. Tuliskan Bunyi Sila kedua...

27. Sikap saling menghormati antarsesama termasuk pengamalan sila ke...?

28. Siti membagi 138 biji salak kepada tiga orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak?

29. 7.896 dibaca...

30. Yanal memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Yanal adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Yanal bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 13 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Yanal menetas menjadi anak ayam. Yanal menyimpan anak ayamnya pada dua kandang yang berbeda.
Berapa banyak anak ayam Yanal semuanya?


Kunci Jawaban PAS Semester 1 Kelas 3 SD Tema 1 Tahun 20211. B
2. D
3. A
4. C
5. D
6. A
7. C
8. A
9. B
10. C
11. B
12. A
13. C
14. B
15. D
16. A
17. D
18. C
19. A
20. B
21. Ciri-ciri makhluk hidup :
  • Bergerak
  • Berkembang biak
  • Tumbuh
  • Makan
  • Peka terhadap rangsang.
22. Protein nabati dan hewani
23. Protein yang berasal dari hewan
24. Proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia
25. Kewajiban
26. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
27. Kedua
28. 46 biji salak
29. Tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh enam
30. 26 ekor ayam


Bapak/Ibu atau Adik-Adik Kelas 3 SD memerlukan soal diatas? Bagi yang menginginkannya, yuk klik tautan dibawah ini:Semoga informasi Jawaban & Soal PAS Kelas 3 SD Tema 1 Semester 1 Tahun 2021/2022 diatas bermanfaat bagi Bapak / Ibu dan Adik-Adik Kelas 3 SD ya. Jangan lupa Follow agar dapat notifikasi informasi terbaru lainnya dari Ruang Kelas.

Yuk kita tingkatkan rasa saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dengan berbagi informasi ini, kita akan membantu meringankan dan memudahkan urusan orang lain pula.

Belum ada Komentar untuk "Jawaban & Soal PAS Kelas 3 SD Tema 1 Tahun 2021/2022"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel