Rangkuman Kelas 2 Tema 1 Subtema 4 K13 Revisi

Download Materi Tema 1 Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi - Rangkuman / Ringkasan adalah hasil dari proses meringkas atau merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi uraian yang isinya lebih singkat dan padat. Rangkuman / Ringkasan berisi pokok-pokok tulisan sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

Rangkuman / Ringkasan dibutuhkan oleh semua orang, salah satunya adalah Peserta Didik. Peserta Didik akan lebih mudah membaca ringkasan materi dibandingkan dengan membaca buku. Untuk membantu adik-adik Kelas 2 SD dalam belajar, kali ini Ruang Kelas akan berbagi Rangkuman Tematik 1 Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI.


Rangkuman Tema 1 Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Kelas 2 SD/MIDidalam rangkuman ini, adik-adik akan belajar tiga (3) muatan pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Matematika.

A. Rangkuman Tema 1 Subtema 4 Muatan PPKn
Pada muatan PPKn, adik-adik akan belajar tentang :
  1. Menyebutkan penolakan yang terdapat pada teks cerita.
  2. Membuat teks cerita tentang penolakan.
  3. Menunjukkan dan menceritakan contoh pengamalan sila-sila pancasila di masyarakat.

Bacalah cerita berikut : 

Membuang Sampah di Tempat Sampah

Udin selalu menjaga kebersihan.
Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah.
Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah.
Badu membuang sampah ke dalam got.
“Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah!” Ajak Badu kepada Udin.
“Tidak mau, ah. Nanti air got menjadi tergenang dan bau,” jawab Udin.
Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan.

Dari cerita diatas, contoh kalimat penolakan adalah “Tidak mau, ah. Nanti air got menjadi tergenang dan bau,” jawab Udin.
Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata “tidak”. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain.


Contoh pengamalan sila-sila Pancasila Sila ke-1:
  • Beribadah terlebih dahulu sebelum melaksanakan gotong royong.
  • Berdoa bersama sebelum kerja bakti.

Contoh pengamalan sila-sila Pancasila Sila ke-2:
  • Memberi ijin kepada warga untuk istirahat karena lelah melaksanakan gotong royong.
  • Memafkan warga yang datang terlambat ikut gotong royong

B. Rangkuman Tema 1 Subtema 4 Muatan Bahasa Indonesia
Pada muatan Bahasa Indonesia, adik-adik akan belajar tentang :
  1. Melakukan gerak melompat dalam permainan.
  2. Mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat prakarya dari bahan alam.
  3. Membuat prakarya dari bahan alam.

Udin, Edo, dan Siti, membuat prakarya di rumah Edo.
Mereka membuat prakarya dengan bahan alam yang berbeda.
Bahan alam tersebut dapat berupa biji-bijian, daun, kulit pohon dan lain sebagainya.


Melompat dalam permainan dapat dilakukan dengan kegiatan permainan tapak gunung, perhatikan gambar berikut :


C. Rangkuman Tema 1 Subtema 4 Muatan Matematika
Pada muatan Matematika, adik-adik akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 999.
Contoh :
Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian.
Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir.
Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir.
Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan.


Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424.
Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara?


Selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 54.


Setelah adik-adik belajar Materi Kelas 2 Tema 1 Subtema 4, saatnya adik-adik mengerjakan Soal Ulangan Harian Tema 1 Subtema 4 Kelas 2 untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik.

Adik-adik jangan gelisah jika nilai belum memuaskan, adik-adik cukup belajar dengan rajin biar semakin pintar dan paham materi yang dijelaskan oleh Bapak / Ibu Guru. Jika nilai PH Tema 1 Subtema 4 sudah memuaskan, saatnya adik-adik belajar materi selanjutnya ya yaitu Materi Kelas 2 Tema 2 Subtema 1 K13 Revisi.

Semoga informasi Rangkuman Kelas 2 Tema 1 Subtema 4 K13 Revisi diatas bermanfaat ya. Jangan lupa Follow agar dapat notifikasi informasi terbaru lainnya dari Ruang Kelas.

Yuk kita tingkatkan rasa saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dengan berbagi informasi ini, kita akan membantu meringankan dan memudahkan urusan orang lain pula.

Belum ada Komentar untuk "Rangkuman Kelas 2 Tema 1 Subtema 4 K13 Revisi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel