Rangkuman Kelas 1 Tema 2 Subtema 1 K13 Revisi

Download Materi Tema 2 Kelas 1 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi - Rangkuman / Ringkasan adalah hasil dari proses meringkas atau merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi uraian yang isinya lebih singkat dan padat. Rangkuman / Ringkasan berisi pokok-pokok tulisan sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

Rangkuman / Ringkasan dibutuhkan oleh semua orang, salah satunya adalah Peserta Didik. Peserta Didik akan lebih mudah membaca ringkasan materi dibandingkan dengan membaca buku. Untuk membantu adik-adik Kelas 1 SD dalam belajar, kali ini Ruang Kelas akan berbagi Rangkuman Tematik 2 Subtema 1 Gemar Berolahraga Kurikulum 2013 Kelas 1 SD/MI.


Rangkuman Tema 2 Subtema 1 Gemar Berolahraga Kelas 1 SD/MIDidalam rangkuman ini, adik-adik akan belajar tiga (3) muatan pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Matematika.


A. Rangkuman Tema 2 Subtema 1 Muatan PPKnAturan dalam bermain :
 • Setelah bermain segera membersihkan diri
 • Membersihkan diri dengan mencuci tangan dan kaki atau mandi
 • Bermain harus rukun
 • Saling menghargai dan menyayangi
 • Mengikuti aturan dalam bermain peraturan di rumah

Peraturan di rumah :
 • Mengucap salam saat masuk ke rumah
 • Mencuci tangan setelah selesai bermain
 • Pamit sebelum pergi bermain
 • Merapikan sandal atau sepatu di tempatnya
 • Merapikan tempat tidur
 • Menyapa saat bertemu teman
 • Menyapa saat bertemu guru

B. Rangkuman Tema 2 Subtema 1 Muatan Bahasa IndonesiaOlahraga membuat badan kita sehat dan segar, contoh macam-macam olahraga, diantaranya:
 • Jalan kaki
 • Lari
 • Lompat tali
 • Tapak gunung
 • Balap karung
 • Lomba lari


Menceraikan suku kata sama dengan memenggal kata berdasarkan suku katanya dan sesuai dengan kata dasarnya
contoh :
 • lari = la – ri
 • jalan = ja – lan
 • lompat = lom – pat
 • sepak bola = se – pak bo – la
 • sehat = se – hat
 • kesehatan = ke – se – hat – an
 • bersih = ber – sih
 • kebersihan = ke – ber – sih – an
 • gemar = ge – mar
 • kegemaran = ke – ge – mar – an

Alat-alat olahraga sesuai dengan jenis olahraga :
 • Olahraga sepak bola menggunakan bola kaki.
 • Olahraga kasti menggunakan bola kasti dan pemukul kasti
 • Olahraga badminton menggunakan raket dan kok
 • Olahraga basket menggunakan bola basket
 • Olahraga ping pong menggunakan bet dan bola ping pong
 • Olahraga bersepeda menggunakan sepeda

Bunyi alam adalah bunyi atau suara yang berasal dari alam, contohnya :
 • Ayam jantan berkokok, suaranya kukuruyuk.
 • Ayam betina berkotek, suaranya petok petok petok.
 • Anjing menggonggong, suaranya guk guk guk.
 • Burung berkicau, suaranya cuit cuit cuit.
 • Hujan, suaranya tik tik tik.
 • Angin, suaranya wus wus wus.
 • Petir, suaranya dar-dar-dar.

Bunyi buatan adalah bunyi atau suara yang dibuat manusia, contohnya :
 • Ketuk pintu, suaranya tok tok tok.
 • Tepuk tangan, suaranya prok prok prok.
 • Memukul bedug, suaranya dug dug dug.
 • Gitar, suaranya jreng jreng jreng.
 • Meniup peluit, suaranya prit prit prit.
 • Memukul kenthong, suaranya tong tong tong.


C. Rangkuman Tema 2 Subtema 1 Muatan Matematika


Coba jumlahkan :

1. Beni mempunyai 3 bola basket
edo mempunyai 4 bola basket
berapa jumlah bola basket beni dan edo
jawab : ... + ...
jadi, jumlah bola basket beni dan edo ada ...

2. Dayu mempunyai koleksi kaca mata renang
dayu mempunyai 6 kaca mata
ayah membelikan 3 kaca mata renang lagi
berapa jumlah kaca mata renang dayu
jawab : ... + ...
jadi : ...

3. Kakak mempunyai 7 bola kasti
adik mempunyai 3 bola kasti
berapa jumlah bola kasti yang dimiliki kakak dan adik
jawab : ... + ...
jadi : ...

4. Lani mempunyai 5 kok
siti mempunyai 5 kok
berapa jumlah kok lani dan siti
jawab : ... + ...
jadi : ...

5. Tika mempunyai 3 raket
dani mempunyai 5 raket
berapa jumlah raket tika dan dani
jawab : ... + ...
jadi : ...


Setelah adik-adik belajar Materi Kelas 1 Tema 2 Subtema 1, saatnya adik-adik mengerjakan Soal Ulangan Harian Tema 2 Subtema 1 Kelas 1 untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik.

Adik-adik jangan gelisah jika nilai belum memuaskan, adik-adik cukup belajar dengan rajin biar semakin pintar dan paham materi yang dijelaskan oleh Bapak / Ibu Guru. Jika nilai PH Tema 2 Subtema 1 sudah memuaskan, saatnya adik-adik belajar materi selanjutnya ya yaitu Materi Kelas 1 Tema 2 Subtema 2 K13 Semester 1.


Semoga informasi Rangkuman Kelas 1 Tema 2 Subtema 2 K13 Revisi diatas bermanfaat ya. Jangan lupa Follow agar dapat notifikasi informasi terbaru lainnya dari Ruang Kelas.

Yuk kita tingkatkan rasa saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dengan berbagi informasi ini, kita akan membantu meringankan dan memudahkan urusan orang lain pula.

Belum ada Komentar untuk "Rangkuman Kelas 1 Tema 2 Subtema 1 K13 Revisi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel